Zwroty w Market7.pl – Szybko, Prosto i Bezproblemowo!

W Market7.pl zależy nam na Twoim zadowolenie z zakupów. Wiemy, że czasem produkt nie spełnia oczekiwań, dlatego oferujemy elastyczną politykę zwrotów. Poznaj nasze proste procedury i skorzystaj z bezproblemowych zwrotów!

Co mam zrobić, żeby zwrócić towar zakupiony w sklepie Market7.pl

Zgodnie z polskim prawem masz możliwość zwrotu towaru zakupionego drogą wysyłkową w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

W tym celu prosimy o wysłanie e-maila na nasz adres mailowy podany w naszym kontakcie z informacją o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży w sklepie.

Formularz odstąpienia od umowy można pobrać stąd.

Na jaki adres mogę dokonać zwrotu zakupionego towaru?

Adres, na który należy przesłać zwracany towar jest każdorazowo ustalany i przekażemy w informacji zwrotnej na adres mailowy zwracającego towar.

Jak mogę przyśpieszyć proces zwrotu zakupionego towaru?

W niektórych przypadkach będziesz zobowiązany do przesłania zdjęć zwracanego towaru w celu usprawnienia i przyśpieszenia procedury zwrotu towaru, gdyż w niektórych przypadkach nie będzie konieczności zwrotu towaru a my zwrócimy Ci kwotę za zakupiony towar.

Jaki poniosę koszty w przypadku zwrotu towaru?

Jeżeli jesteś Konsumentem, jedyny koszt jaki ponosisz to koszt przesyłki zwrotnej zakupionego towaru.

Jaki jest termin zwrotu środków pieniężnych za zakupiony towar?

Kiedy produkt zostanie dostarczony do naszego magazynu, w ciągu do dwóch dni roboczych zostanie dokonane sprawdzenie produktu.

Po sprawdzeniu produktu i określeniu jego stanu faktycznego, do 14 dni roboczych dokonamy zwrotu kwoty za zakupiony towar. Zostanie także wystawiona i przesłana na wskazany adres mailowy faktura korygująca w formie elektronicznej.

Na jakiej podstawie dokonuje zwrotu towaru?

Zasady zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym są dokładnie uregulowane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27.

Na jej podstawie, konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w okresie 14 dni od dnia dostarczenia.

Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu z przedsiębiorcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

W jakich przypadkach nie mogę dokonać zwrotu zakupionego towaru?

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Czy będę mógł dokonać zwrotu towaru zakupionego na firmę?

Jeżeli zakupiłeś towar na użytek firmowy (z fakturą zakupu i z numerem NIP przedsiębiorstwa) nie będziesz mógł skorzystać z możliwości zwrotu zakupionego towaru.